Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Актуално

Интерактивно обучение във ФОХЕЛ!

Изкачете следващото стъпало по пътя към знанието с нас! Ние ще направим обучението Ви достъпно, лесно и приятно! Център за обучение ФОХЕЛ разполага с нови, модерни интерактивни дъски и е подготвил вълнуващи часове за деца и възрастни. Интерактивните софтуери към учебните системи правят обучението изключително интересно, и най - важното - впечатляващо и лесно за усвояване!

Заповядайте! Очакваме Ви!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ДИРЕКТЕН МЕТОД

Искате да научите чужд език – лесно, приятно, без домашни, без излишно натоварване? Директният метод е Вашето решение!

Акцентът в курсовете по английски език по ДИРЕКТЕН МЕТОД - слушане и говорене /разговорен английски/ - представлява 80% от урока. Курсистите участват активно в занятието, но не мислете, че това е уморително или отегчително.

Цялото занятиe е с продъложителност 2 учебни часа по 45 мин., като през това време преподавателят обръща еднакво внимание на всеки, съобразно индивидуалното му ниво на владеене на езика. Да, това е възможно с помощта на ДИРЕКТНИЯ МЕТОД!

За повече информация >>>

Поклон пред Васил Левски!

Да преклоним глава светлото дело на Васил Левски!

Левски е гениален политик на революционна България. Неговите прозрения за независимост и самостоятелност на българското движение, развиващо се сред хаоса на Източния въпрос, добре разбрани и осмислени, имат почти непреходно значение в българската история. Дръзкото отхвърляне на политическата опека на чуждите сили е изстрадан исторически урок, дълбоко анализиран и осмислен в политическата идеология и революционната практика на Васил Левски.

Левски е велик и със своите идеи за бъдещия свят - свят на народното равноправие и на човешката свобода. Макар и да е заел своите идеи от европейската демократична мисъл, той ги преработва, за да създаде от тях платформа и знаме на народната пробуда, на националното движение.

Със своята политическа идеология, със своите качества на гражданин на новия свят, със своята гениалност на организатор и политик Левски изпреварва българското развитие с цели десетилетия. И може би са прави онези познавачи на неговото дело, които смятат, че ако беше живял в някоя по-голяма страна и ако беше писал на някой по-популярен език, той щеше да бъде известен на света като един от най-големите мъже на XIX век.

Васил Левски