Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Български език за чужденци

Обучението се извършва по система „Български език за чужденци” на издателство „Фабер”, разработена на базата на принципите и описанията на Общата европейска езикова рамка за самооценка на езиковите познания.Целта на обучението е да се развивият еднакво основните умения за общуване на чужд език: говорене, четене, слушане и писане.

 

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:  Всяко ниво включва 100 уч.ч. и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч.ч. е 320 лв. /3.20 лв. за уч.ч./ и може да се плати на 2 вноски.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: включва малки групи от 3 или 4 курсиста.

Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 320 лв., вклюва 70 уч.часа и може да се плати на 2 вноски.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Провежда се в удобно за курсиста време.

Цената на един учебен час (40 мин.) е 11,00 лв. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.

Цената на учебният комплект е 40.00 лв. 

На завършилите курса издаваме  СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10.00 лв.