Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курсове за деца и ученици /английски, немски, руски, български, подготовка за матури.../

Център за обучение ФОХЕЛ обръща специално внимание на децата. Ние сме подбрали ситеми за изучаване на  английски, немски, руски, френски, италиански и испански език, като курсовете обхващат деца от 4 до 18- годишна възраст. Курсовете на обучение са съобразени както с интересите, така и с възможностите на децата в различните възрасти. Подготвяме и кандидат - студенти, зрелостници и ученици, които ще се явяват на изпити за придобиване на сертификат, с който могат да кандидатстват в чужбина.