Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курс по испански език от ФОХЕЛ - Бургас!

Испанският език е от групата на романските езици и е най - разпространения романски език. Испанският език е майчин за най - много хора, след китайския в света. Толкова разпространен, той се е превърнал в международен език. Така, че не изглежда лоша идея да преминем  курса по испански, нали?

Обучението по испански език се извършва по системата ENCUENTROS, разработена съобразно Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания. Чрез системата ENCUENTROS се развиват еднакво основните умения за общуване на испански език: говорене, четене, слушане, разбиране. При индивидуалното обучение по  преценка на преподавателя или по Ваше желание може да се използва и друга система .

 

 

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК: Всяко ниво включва 100 уч.ч и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч.ч е 280 лв./ 2,80 лв. на уч.час/ и може да се плати на 2 вноски.

Групите се състоят от 5 до 10 курсисти.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК: включва малки групи от 3 или 4 курсиста.

Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 280 лв., вклюва 70 уч.часа и може да се плати на 2 вноски.


ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК:  Провежда се в удобно за курсиста време.

Цената на един учебен час (40 мин.) е 9,50 лв. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.

                               За подготовка за сертификатни изпити по испански език: 12 лв за уч.ч. (40 мин.).

На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10.00 лв.