Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Обучението се извършва по системата ESPRESSO, разработена съгласно , разработена съгласно Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания.Чрез системата ESPRESSO се развиват еднакво основните умения за общуване на чужд език: говорене, четене, слушане и писане. При индивидуалното обучение по Ваше желание може да се използва и друга система.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ: Всяко ниво включва 100 уч.ч и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч.ч е 280 лв./ 2,80 лв. на уч.час/ и може да се плати на 2 вноски.

Групите се състоят от 5 до 10 курсисти.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: включва малки групи от 3 или 4 курсиста.

Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 280 лв., вклюва 70 уч.часа и може да се плати на 2 вноски.


ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Провежда се в удобно за курсиста време.

Цената на един учебен час (40 мин.) е 9,50 лв. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.


 

      На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ - цена на български език - 10 лв.