Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Компютърен машинопис на английски език

Обучението по компютърен машинопис се извършва по специално съставена за целта програма по десетопръстната система.

След преминаване на курса ще можете да пишете със скорост 100 - 120 удара в минута, която скорост с натрупването на опит непрекъснато ще се увеличава. Ще пишете без да гледате в клавиатурата.

Упражненията са интензивни и се провеждат всеки работен ден минимум по 2 астрономически часа със свободен избор на времето в продължение на 4 седмици.

Обем часове - 50 уч.ч. по 40 мин.

Продължителност - 17 раб. дни

Цена - 200.00 лв. (разсрочено плащане - 2 по 100лв.)