Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курс по компютърна грамотност Бургас

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Програмата обхваща Windows 7, Word, Excel, Internet.- 20 уч.ч. по 40 мин.

  • Цената е 250,00 лв. (2 x 125лв.)

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

С продължителност - 25 учебни часа по 40 мин./през седмицата - 2 седмици , ако е съботно – неделен – 3 седмици/

Програмата обхваща Windows 7, Word, Excel, Internet.

  • Цената е 200,00 лв. (2 x 100лв.)

Всяко занятие е с продължителност 2 астр. часа /3 уч.ч./.

 

В цената е включена:

  • книжка-справочник /записки на преподавателя/;

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.

  Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които веднага могат да се приложат и същевремнно да се надграждат чрез самостоятелни занимания в практиката или допълнителни часове във ФОХЕЛ.