Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Английски език - ниво В1 - от 03.08.18

ЗАБАВНО ЛЯТО С ФОХЕЛ !

Английски език ниво В1 .

Вечерна група от 03.08.2018г.

Занятията се провеждат в дните-  понеделник, сряда и петък от 18:00 до 21:00 часа.

Цена 189 лв. (за периода 01.07.2018-31.08.2018.)

Цената се заплаща на една вноска при започване на обучението и не подлежи на връщане при отказване на курсиста!
Учебните материали не влизат в цената на обучението.

За информация и записвания но тел: 0887 809953, 056/906514.