Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО В2 - ОТ 01.08.2018

ЗАБАВНО ЛЯТО С ФОХЕЛ !

Английски език ниво В2 .

Вечерна група от 01.08.2018г.

Занятията се провеждат в дните -  понеделник, сряда и петък от 18:00 до 21:00 часа.

Цена 189 лв. (за периода 01.07.2018-31.08.2018.)

Цената се заплаща на една вноска при започване на обучението и не подлежи на връщане при отказване на курсиста!
Учебните материали не влизат в цената на обучението.

За информация и записвания на тел: 0887 809953, 056/906514.