Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Курс по Английски език - Elementary A2- от 18:00 ч. понеделник - сряда и петък

Курс по Английски език - Elementary A2 -  понеделник - сряда и петък от 18:00 ч. до 21:00 ч. от езиков център ФОХЕЛ

 с продължителност 2 месеца., цена: 270 лв. /2 х 135 лв./