Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Курс по Английски език - Еlementary A2- събота и неделя от 09:00 ч.

Курс по Английски език - Elementary A2 -  събота и неделя от 09:00 ч. до 13:00 ч. от езиков център ФОХЕЛ

 с продължителност 2 месеца., цена: 270 лв. /2 х 135 лв./