Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Курс по Английски език - Pre-Intermediate B1- от 18:00 ч.

Курс по Английски език - Pre-Intermediate B1-  понеделник - сряда и петък от 18:00 до 21:00 ч. от езиков център ФОХЕЛ

 с продължителност 100 уч.ч., цена: 270 лв. /2 х 135 лв./