Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Курс по Английски език - Beginner A1- вторник и четвъртък от 18:00 ч.

Курс по Английски език -  Beginner A1- втоник и четвъртък от 18 ч. от езиков център ФОХЕЛ

от 18:00 ч. до 21:00 ч. -  с продължителност 2,5 месеца, цена: 270 лв. /2 х 135 лв./