Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

AutoCAD е едно от най-популярните софтуерни приложения за проектиране и чертане. Днес повечето проекти , които правите с помощта на AutoCAD позволява да моделирате сложни неща, продуктивно и точно, като все повече архитекти, инженери, интериорни дизайнери, мениджъри на проекти в различните отрасли, редовно използват този софтуер за проектиране и моделиране. Същността на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране.

Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Програмата обхваща 24 уч.ч. по 40 мин.

  • Цената е 300,00 лв. (2 x 150лв.)

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин./.

  • Цената е 250,00 лв. (2 x 125 лв.)

Всяко занятие е с продължителност 2 астр. часа /3 уч.ч./.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.