Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Курс по счетоводство

 

За начинаещи счетоводители и собственици на малки и средни предприятия сме разеработили следните три обучения по счетоводство, включващи всички аспекти от счетоводната работа:

 

"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ":


Обучението по счетоводство в това ниво включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата са предвидени:  запознаване с принципите на счетоводството, собствения капитал,  основните моменти в ЗДДС, счетоводно отчитане на дълготрайните активи, стоково - материалните запаси и разчетите с клиенти,  доставчици и персонала в предприятието, отчитане на паричните средства, финансовите активи, приходи, разходи и финансови резултати. На курсистите се предоставя безплатно ръководство, подготвено от преподавателския екип на ФОХЕЛ. Курс по счетоводство във ФОХЕЛ Бургас - гаранция за отлични резултати!


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Курсът включва 50 уч.ч и  продължава 2 месеца. Цената е 280 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 50 уч.ч. – цена 400 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса в център за обучение ФОХЕЛ - Бургас издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.


„ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ":


След като сте се запознали с основите на счетоводната работа можете да преминете към втори етап, свързан с изготвяне на годишние отчети на дружеството. Второто ниво на счетоводния курс във ФОХЕЛ се нарича "Годишно счетоводно приключване".  Разглеждат се основните преобразувания според ЗКПО, изготвяне на Годишни финансови отчети, попълване на години декларации по чл. 92 от ЗКПО, както и някои аспекти в осчетоводяването, с оглед на включването им в годишните отчети и постигане на оптимален данъчен резултат.  


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ: Курсът включва 30 уч.ч и  продължава 1 месец. Цената е 200 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 30 уч.ч. – цена 280 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.


 КУРС „ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ” ОТ ФОХЕЛ - БУРГАС:


Всяка фирма, която има персонал задължително трябва да подготвя документи, свързани с осигуряването. Ето защо в център за обучение ФОХЕЛ разработихме счетоводен курс - "ТРЗ и личен състав". В програмата на курса са предвидени теми, които да покрият осигуряването на самоосигуряващите се лица, хората назначени на трудов договор /вкл. и назначаване и освобождаване/, отчитане на гражданските договори. Разглеждат се и темите за отчитане на отпуски, болнични листи и други случаи, които могат да възникнат във връзка с начисляването на заплати и осигуровки. Този счетоводен курс е подходящ както за отчетници, така и за хора които желаят да се занимават само с обработката на възнагражденията в дружеството.


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ: Курсът включва 30 уч.ч и  продължава 2 месеца. Цената е 200 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 30 уч.ч. – цена 280 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.

Център за обучение ФОХЕЛ Бургас предлага индивидуална подготовка за изпити на студенти и ученици от Търговска Гимназия по учебната дисциплина "Счетоводство"  /уроци по счетоводство в гр. Бургас/
Провежда се в удобно за курсиста време, след предварително записване. Цената е 10 лв/уч.ч.