Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курс по счетоводство

 

"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ":


Обучението по счетоводство в това ниво включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата са предвидени 50 уч.ч., в които се разглеждат всички теми, необходими за да се заведат комплексно всички операции, които могат да възникнат в малко или средно предприятие в течение на годината.


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Курсът включва 50 уч.ч и  продължава 2 месеца. Цената е 280 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 50 уч.ч. – цена 400 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса в център за обучение ФОХЕЛ - Бургас издаваме  СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.


„ГОДИШНО  ПРИКЛЮЧВАНЕ":


Ако сте запознати със счетоводното отчитане в предприятието, можете да се научите как да съставяте годишните отчети на дружеството. Второто ниво на счетоводния курс във ФОХЕЛ се нарича "Годишно  приключване".  Разглеждат се аспекти в ЗКПО, изготвяне на Годишни финансови отчети, попълване на декларации по чл. 92 от ЗКПО, попълване на статистическите форми.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ: Курсът включва 30 уч.ч и  продължава 1 месец. Цената е 200 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - II-РА ЧАСТ: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 30 уч.ч. – цена 280 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса издаваме  СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.


 КУРС ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ :


Предлагаме курс, свързан с осигуряването на персонала, изготвяне на досиета на работниците, подаване на осигурителна информация към съотетните институции, както и всичко останало, необходимо в дейността на единствен счетоводител на фирма, така и на служители в перприятия и счетоводни кантори, които желаят да се занимават с изготвянето на документи, свързани с възнагражденията, осигуровките и хонорарите на персонала. 


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛ "ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ": Курсът включва 30 уч.ч и  продължава 2 месеца. Цената е 200 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛ "ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ": Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 30 уч.ч. – цена 280 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса издаваме  СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.