Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курс за валутен касиер

В програмата на курса са включени всички знания и умения, които са необходими на касиер в обменно бюро или за работа на касата на банка или някоя фирма, която борави с различни видове валути.

Предлагаме този курс в две форми на обучение: индивидуално и групово.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ: с продължителност 30 уч.ч. /над 4 човека/ е на цена 260 лв. /или 2 вноски по 130 лв./

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: включва 30 уч.ч. и е с цена 350 лв. /или 2 вноски по 175 лв./.

 

В програмата на курса са включени следните теми:

 • Нормативна уредба за касова дейност.

 • Видове валути.

 • Валутни курсове.

 • Организация на работа на касови гишета.

 • Съставяне на първични документи, водене на касова книга.

 • Касова техника и практическо приложение.

 • Защитни елементи в различните банкноти: евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк, шведска крона, норвежка крона.

 • Запознаване с нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства, работа с технически средства:детектори и тестери.

 • Извършване на касови валутни операции.

 • Специфики при изкупуване и продажба на чуждестранна валута.

 • Операции с чекове и кредитни карти.

След приключване на обучението курсистите се явяват на изпит и издържалите го получават удостоверение за придобитата квалификация "ВАЛУТЕН КАСИЕР" на цена 10 лв.