Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Квалификация и професионално обучение

 Вече 17-годишната традиция осигурява една добра педагогическа практика в обучението на нашите курсисти. Високите резултати постигнахме със строгите критерии при избор на преподаватели. Предлагаме курсове по английски, немски, френски, руски, италиански, испански език, български език за чужденци, както и професионални обучения: компютърни курсове, счетоводни курсове, ТРЗ,  курс по графичен дизайн и др.