Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Немски език за деца от 6-ти до 12-ти клас

Системата Schritte съчетава разнообразна съвременна тематика със снимков материал и различни теми. Включени са и откъси от произведения, които въвеждат младия читател в света на писаното слово. Всеки урок включва различни видове дейности, което осигурява динамика на обучението и прилагане на знанията в различен контекст. Лексиката се упражнява по многобройни интересни начини.Учебната тетрадка включва аудио диск за всеки ученик, който дава възможност на децата самостоятелно да развиват уменията си за слушане.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

  • Цената е 9.00 лв. за учебен час от 40 мин. Цената се заплаща след всяко занятие, в зависимост от усвоените часове.

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

  • Цената за месец е 64 лв.

Занятията са 2 пъти седмично по 2 уч.ч.