Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

В работата ни с най - малките е характерно използването на разнообразни помощни методи – рисуване,пеене, приказки, игри, филмчета, които превръщат ученето в истинско забавление. Учениците се насърчават да развиват творческото си мислене и обогатяват лексикалния запас. Работите, рисунките, тестовете и оценките на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, с което заедно с родителите проследяваме напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

  • Цената е 7,50 лв. за учебен час от 30 мин. Цената се заплаща след всяко занятие, в зависимост от усвоените часове.

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

  • Цената за месец е 48 лв.

Занятията са 2 пъти седмично по 2 уч.ч.