Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Обучението по 3D Studio Max ще Ви позволи да овладеете възможностите на програмата и да ги прилагате в най-разнообразни аспекти – моделиране на всичко от което се нуждаете: интериорни предмети, архитектурни обекти и човешки фигури. Нашите курсове са ориентирани към практиката. Всяка команда е съпроводена с теоретична част и с подходящо упражнение. Целта е да научите не само командите, а и начините за прилагането им. 

3D Studio Max Design е високо професионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Програмата обхваща 30 уч.ч. по 40 мин.

  • Цената е 400,00 лв. (2 x 200 лв.)

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин./.

  • Цената е 300,00 лв. (2 x 150 лв.)

Всяко занятие е с продължителност 2 астр. часа /3 уч.ч./.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.