Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

CorelDraw e програма за рисуване, основана на векторната графика. Когато даден обект се рисува върху страницата на CorelDraw неговата форма се определя от математически формули, като при мащабиране на обекта, качеството се запазва и размера на файла не се променя с промяна на големината на изображението.
CorelDraw е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации. Програмата предлага собствен файлов формат CDR, който запазва всички атрибути, използвани по време на работа, а също така поддържа още около 100 графични формата.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Програмата обхваща 24 уч.ч. по 40 мин.

  • Цената е 300,00 лв. (2 x 150лв.)

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин./.

  • Цената е 250,00 лв. (2 x 125 лв.)

Всяко занятие е с продължителност 2 астр. часа /3 уч.ч./.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.