Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Подготовка за сертификатни изпити

При кандидатстване за висши училища в чужбина от съществено значение е доброто познаване на английски език . Всички университети, които предлагат програми на английски език, изискват резултати от международно признатите изпити IELTS или TOEFL. IELTS е сертификат, който се признава до 2 години след полагането на изпита.
Самият изпит има за цел да провери различни умения на кандидатите, т.е. Слушане, Четене, Писане, Говорене. Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.

TOEFL има три основни предимства: Той е най-широко приетият тест, най-популярният и удобен избор при кандидатстване в университет. Тестът преценява важните умения, които са нужни в академична среда. Повечето университети взимат решение дали да приемат даден студент въз основа на резултата от TOEFL, тъй като всички включени въпроси и задачи са 100% академични. 
Подобно на IELTS, TOEFL включва Reading, Listening, Speaking, Writing. Продължителността на теста е около 4 часа, а максималният резултат е 120 точки (повечето университети изискват минимум 80 за прием в бакалавърска програма). Сертификатът е с валидност 2 години. 

Освен за тези, подготвяме курсисти за явяване на изпит за First certificate, CAE и други.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

  • Цената е 9,50 лв. за учебен час. Цената се заплаща след всяко занятие, в зависимост от усвоените часове.

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса