Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Английски език по ДИРЕКТЕН МЕТОД

Обучение по ДИРЕКТЕН МЕТОД - БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН

Искате да научите чужд език – лесно, приятно, без домашни, без излишно натоварване? Директният метод е Вашето решение! Акцентът в курсовете по английски език по ДИРЕКТЕН МЕТОД - слушане и говорене /разговорен английски/ - представлява 80% от урока. Курсистите участват активно в занятието, но не мислете, че това е уморително или отегчително. Цялото занятиe е с продъложителност 2 учебни часа по 45 мин. , като през това време преподавателят обръща еднакво внимание на всеки, съобразно индивидуалното му ниво на владеене на езика. Да, това е възможно с помощта на ДИРЕКТНИЯ МЕТОД! 

Директният метод е създаден като нова алтернатива в обучението по чужд език. Той бележи началото си от ФРАНЦИЯ през 19-ти век и е конструиран на базата на начина, по който малките деца учат езика, когато започват да говорят. Чрез взаимосвързани серии от думи и прости изречения човек започва да създава нови и по - сложни конструкции, като най - важното е, че не превежда от майчиния си език на целевия, а постепенно се научава да мисли и развива езикови рефлекси на новият език. Акцентът е върху най - трудната част от усвоятването на чужд език - говоренето и слушането, като не е пропуснат и фокуса върху четенето и писането, които във времето на глобализацията и свободен достъп до интернет биват главен фокус само на класическото обучение.

Изучаването на английски език е много по - бързо и много по - ефективно, благодарение на редовното преразглеждане /преговаряне/ на материала. Значителна част от времето е отделено за ревизия. Така преподавателят е сигурен, че усвоеното не се "губи", а курсистът няма нужда да учи у дома.

 Този метод се нарича още „Естествен” – защото е естествено и леко се навлиза в новия материал. Започва се с повторение, създаване на рефлекси за отговор и постепенно се наслагват речеви и граматически ситуации, така че курсистите плавно и без никакво усилие се отпускат да говорят на чужд език.

Курсовете по ДИРЕКТНИЯ МЕТОД са разделени на нива, съобразно Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания. След приключено ниво се издава сертификат. Учебните материали, които се разпространяват във езиков център ФОХЕЛ са оригинални - цена 40 лв.

Цени на курс по английски по директен метод от ФОХЕЛ - БУРГАС:

I-во и II-ро ниво - 50 уч.ч. с продължителнот 45 мин. на 1 уч.ч. - цена 200 лв. /или на 2 вноски по 100 лв./

III-то и IV-то ниво - 60 уч.ч. х 45 мин. - цена 240 лв. /или на 2 вноски по 120 лв./

V-то и VI-то ниво - 70 уч.ч. х 45 мин. - цена 280 лв. /или на 2 вноски по 140 лв./

VII-мо ниво - 80 уч.ч. х 45 мин.- цена 320 лв. /или на 2 вноски по 160 лв./

Център за езиково обучение ФОХЕЛ - БУРГАС приветства всички желаещи да опитат и станат част от магията на изучаването на английски език!