Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Предпечатна подготовка

Провеждаме групово и индивидуално обучение по програмите за ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА:  INDESIGN, PAGEMAKER, ILLUSTRATOR, QUARKXPRESS.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Програмата обхваща 24 уч.ч. по 40 мин.

  • Цената е 300,00 лв. (2 x 150лв.)

При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

С продължителност - 30 учебни часа по 40 мин./.

  • Цената е 250,00 лв. (2 x 125 лв.)

Всяко занятие е с продължителност 2 астр. часа /3 уч.ч./.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.