Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 056 70 33 90; 056 90 65 14

Сертификати

На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ - най - късно до 1 година от завършване на обучението!

Цената е /10 лева/ на български език и /15 лева/, ако е на чужд език.