Намери курс!
КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Обучението по компютърен машинопис се извършва по специално съставена за целта програма по десетопръстната система.

След преминаване на курса ще можете да пишете със скорост 100 - 120 удара в минута, която скорост с натрупването на опит непрекъснато ще се увеличава. Ще пишете без да гледате в клавиатурата.
Упражненията са интензивни и се провеждат всеки работен ден минимум по 2 астрономически часа, със свободен избор на времето в продължение на 4 седмици.

Обем часове - 50 уч. ч. по 40 мин.
Продължителност - 17 раб. дни
Цена - 200 лв. (разсрочено плащане - 2 по 100 лв.)