Обучението по 3D Studio Max ще Ви позволи да овладеете възможностите на програмата и да ги прилагате в най-разнообразни аспекти – моделиране на всичко, от което се нуждаете: интериорни предмети, архитектурни обекти и човешки фигури. Нашите курсове са ориентирани към практиката. Всяка команда е съпроводена с теоретична част и с подходящо упражнение. Целта е да научите не само командите, а и начините за прилагането им.

3D Studio Max е високо професионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 30 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 300 лв. (2 x 150 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.