След завършване на курса по MS Excel, ще можете да:
* да използвате и прилагате всички инструменти в EXCEL;
* да оформяте страници в различни стилове;
* да оформяте страници за отпечатване на документ;
* да изчислявате стойности чрез събиране, изваждане, умножение, деление и проценти;
* извеждате диаграми от готови таблици с цел анализ;
* ще се запознаете с основните формули, които се изучават в MS EXCEL ЗА НАПРЕДНАЛИ;

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 10 учебни часа.
Цената е 135 лв.КУРС ПО MS EXCEL ЗА НАПРЕДНАЛИ

Програмата обхваща:
* Работа с именувани области.
* Логически функции IF и IFS. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT.
* Функции за извличане на стойности VLOOKUP и HLOOKUP.
* Вградени функции – математически и финансови.
* Функции за дата и час.
* Текстови функции.
* Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
* Функции за извличане на данни по зададени критерии.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 16 учебни часа.
Цената е 280 лв.