CorelDraw e програма за рисуване, основана на векторната графика. Когато даден обект се рисува върху страницата на CorelDraw, неговата форма се определя от математически формули, като при мащабиране на обекта, качеството се запазва и размера на файла не се променя с промяна на големината на изображението.
CorelDraw е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации. Програмата предлага собствен файлов формат CDR, който запазва всички атрибути, използвани по време на работа, а също така поддържа още около 100 графични формата.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 24 уч. ч. по 40 мин.
Цената е 320 лв. (2 x 160 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 320 лв. (2 x 160 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.