Курсистът по „Компютърни мрежи и системи“ ще придобие уменията да осигурява и прилага съвременни стандарти при проектиране, изграждане, диагностика, поддръжка, администриране и защита на компютърни мрежи и системи, както в дома, така и в бизнеса.

УЧЕБЕН ПЛАН

1. Разпознаване, използване и свързване на хардуерни компоненти и устройства.
2. Инсталиране и поддръжка на операционна система Windows 10.
3. Отстраняване на софтуерни повреди по компютри и мобилни устройства.
4. Запознаване с видовете мрежи и връзки – жични и безжични.
5. Отстраняване на повреди по хардуера и изградените мрежи в дома и бизнеса.
6. Защита на информацията, разположена в компютрите от вируси и злонамерени лица.
7. Инсталиране и настройка на лаптопи и мобилни устройства.
8. Запознаване с други операционни системи и технологии.
9. Запознаване с предимствата и недостатъците на облачните услуги.
10. Разглеждане и обяснение как работи Интернет.

Продължителност на обучението – 25 учебни часа по 40 мин. Цена: 400 лева.

След завършване на курса, курсистът може да се реализира като „Специалист по компютърни мрежи и системи“ във фирми с различен предмет на дейност – туризъм, доставчик на услуги, счетоводни компании и други, за да администрира и поддържа компютърните мрежи и системи, както и да решава различни повреди, възникнали по вече изградените мрежи и системи, с които работят служителите на тези фирми.