AutoCAD е едно от най-популярните софтуерни приложения за проектиране и чертане. AutoCAD позволява да моделирате сложни неща, продуктивно и точно, като все повече архитекти, инженери, интериорни дизайнери, мениджъри на проекти в различните отрасли, редовно използват този софтуер за проектиране и моделиране.

Същността на курса се базира на стартиране с основните команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курсът включва и запознаване с някои от по-сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране.

Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 24 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.

След успешно приключен курс се издава легитимен сертификат. Той важи както в цялата страна, така и в страните от Европейския съюз. Цената на български език е 10 лева.