C++ за ученици и възрастни

Какво е C++?
C++ е обектно-ориентиран език за програмиране.
Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др.
Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

C++ За ученици 4-7 клас
Обучението по програмиране на С++ е подходящо за всички, които искат да развият своето логическо мислене, харесват математика, обичат да решават логически задачи.
Обучението е с практическа насоченост.
Опознай алгоритмите и основите на програмния език C++. Започни да мислиш като програмист и решавай всички задачи без проблем.
Не са необходими предварителни знания по програмиране.
В курса ще се запознаете със среди за C++ разработка, синтаксисът на C++, основните типове данни, работа с променливи,логическите оператори,цикли и др.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 30 учебни часа по 40 мин.
Цената е 350 лв.
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса.


C++ За възрастни
Обучението по програмиране на С++ е подходящо за всички, които искат да развият своето логическо мислене.
Обучението обхваща всички важни елементи на програмирането със C++: синтаксис на C++ езика, променливи, условни конструкции, масиви, цикли,указатели, функции, ООП със C++, класове, обекти, алгоритми и др.
Обучението е с практическа насоченост.
Не са необходими предварителни знания по програмиране.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 40 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса.


C# за ученици и възрастни

Какво е C#?
C# е обектно-ориентиран език за програмиране, който е разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET.
Програмите на C# представляват един или няколко файла с разширение .cs, в които се съдържат дефиниции на класове и други типове.

C# За ученици 4-7 клас
Обучението по програмиране на С# е подходящо за всички, които искат да развият своето логическо мислене, харесват математиката, обичат да решават логически задачи.
Обучението е с практическа насоченост.
Опознай алгоритмите и основите на програмния език C#. Започни да мислиш като програмист и решавай всички задачи без проблем.
Не са необходими предварителни знания по програмиране.
В курса ще се запознаете със синтаксисът на C#, основните типове данни, работа с променливи,логическите оператори,цикли и др.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 30 учебни часа по 40 мин.
Цената е 350 лв.
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса.


C# За възрастни
Обучението по програмиране на С# е подходящо за всички, които искат да развият своето логическо мислене.
Обучението обхваща всички важни елементи на програмирането със C#: синтаксис на C# езика, променливи, условни конструкции, масиви, цикли, методи, рекурсия, ООП със C#, класове, обекти, алгоритми, структури данни и др.
Обучението е с практическа насоченост.
Не са необходими предварителни знания по програмиране.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 40 учебни часа по 40 мин.
Цената е 400 лв. (2 x 200 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10% от цената на курса.