Обучението се извършва по система „Български език за чужденци” на издателство „Фабер”, разработена на базата на принципите и описанията на Общата европейска езикова рамка за самооценка на езиковите познания. Целта на обучението е да се развият еднакво основните умения за общуване на чужд език: говорене, четене, слушане и писане.

Можете да изберете една от следните форми на курс по български език за чужденци:

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
Всяко ниво включва 100 учебни часа и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч. ч. е 320 лв. (3,20 лв. на уч. ч.) и може да се плати на 2 вноски.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Включва малки групи от 3 или 4 курсиста.
Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 320 лв., включва 70 уч. часа и може да се плати на 2 вноски.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената на един учебен час (40 мин.) е 11 лв. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10 % отстъпка от цената. На завършилите курса издаваме СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10 лв.

Цената на учебният комплект е 40 лв.