ЗАЩО ДА УЧИМ БЪЛГАРСКИ?
Вие сте чужденец, който току-що се е преместил в България, или сте се установили тук от известно време и искате да можете да говорите свободно с колегите си, да създадете нови приятелства или да научите повече за българският бит и култура? Ние ви предлагаме всичко необходимо – групови, индивидуални или полуиндивидуални курсове по български език за чужденци. Ще ви помогнем да развиете всички основни езикови умения – говорене, четене, слушане и писане, а след курса ще имате възможност да общувате с лекота на български език в ежедневието си.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ФОХЕЛ?
В езиков център Фохел предлагаме индивидуално и групово обучение по български език за чужденци. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло с нивото, което клиентът желае да постигне, както и областта, в която езикът ще му бъде необходим. Спазва се желаната от курсиста честота и продължителност на учебните занятия. Независимо дали се отнася до индивидуални или групови занятия, всеки курсист е важен за нас. Ето защо във Фохел не работим с големи групи – курсовете се състоят от не повече от 10 души.
Курсовете се провеждат в модерни учебни зали, оборудвани с всички средства за провеждането на интерактивни уроци. Ще ви посрещнем в приятна и комфортна обстановка, на удобна локация в сърцето на Бургас!

КАК ПРЕПОДАВАМЕ?
Обучението се извършва по системата „Български език за чужденци” на издателство „Фабер”. Целевата група са хора, желаещи да усвоят български език като чужд език, за да го ползват в различни житейски и професионални ситуации.
В учебника са включени теми, които отговарят на потребностите на съвременния човек. Фокусът е насочен както към теми от ежедневието и бита (познанства, семейство, всекидневие, пазаруване, гостуване, здраве, професии, пътуване, услуги, свободно време), така и към по-комплексни проблеми (медии, минало и настояще, екология, поведенчески и мисловни стереотипи, културни специфики).
В съответствие с разработената Обща европейска езикова рамка в учебника е застъпен дейностният подход, според който обучаемият трябва да се научи да използва езика в реални ситуации.
Уроците от учебника предвиждат обучение на комуникативен принцип: усвояване на езика чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената и развиване на всички основни езикови умения – говорене, четене, слушане и писане.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
Всяко ниво включва 100 учебни часа и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч. ч. е 340 лв. (3,40 лв. на уч. ч.) и може да се плати на 2 вноски.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Включва малки групи от 3 или 4 курсиста.
Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 340 лв., включва 70 уч. часа и може да се плати на 2 вноски.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената на един учебен час (40 мин.) за ниво А1, А2, В1 е 16 лв. За ниво В2, С1, С2 - 18 лв./уч. ч. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове.
Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10 % отстъпка от цената. На завършилите курса издаваме СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 18 лв.

Цената на учебния комплект е 40 лв.