Мелодичният турски език е свързващия мост между красотата и богатството на два необятни свята – Изтока и Запада.
Турският е родният език на 60 милиона души в Турция или близо 80% от населението на страната. В момента в света има, според различни оценки, от 61-63 милиона до 73 милиона носители на турски език, което е около 40% от общия брой на всички тюркоезични и прави турския език първи по брой на говорещите сред всички тюркски езици. Само в България около 740 хиляди души говорят турски език.

Изучването на турски език отключва един непознат свят, с интересна и магнетична култура. Ако имате нужда от турски за Вашата почивка, за някой пазарен ден в южната ни съседка, за Вашите бизнес отношения или просто, за да се обогатите – запишете се в някои от нашите курсове по турски език!

Учебен център Фохел ви предлага езикови курсове и индивидуални уроци по турски, които са изцяло съобразени с всички възрастови групи.

Обучението по турски език в Учебен център Фохел е по системата Hitit, разработена от университета „Tömer“ в Анкара специално за чужденци, които живеят в Европейския съюз, и е изцяло съобразена с Общата европейска езикова рамка.

Системата Hitit e съвременна езикова система, която се състои се от пет нива. В нея са заложени граматически упражнения, текстове за четене с разбиране и диалози. Особено внимание е обърнато на натрупването на лексикален запас по време на обучението – във всяко ниво на системата се научават около 1500–2000 думи .В ниво С1 -думите са около 2500.При обучението се развиват четирите езикови компетентности – четене, писане, слушане и говорене.

В резултат на успешното преминаване на обучението по турски език обучаемите следва да умеят да прилагат получените знания в практическата си дейност в съответствие с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа за нива A1–A2–B1–B2–C1.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК:
Цената на едно ниво е 360 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 4 до 8 курсисти.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК:
Провежда се в удобно за курсиста време. Цената на един учебен час (40 мин.) е 19 лева. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10 % отстъпка от цената.

На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 18 лв.