В рамките на курса по Photoshop ще навлезете постепенно в процеса на работа с програмата и ще овладеете безценни техники за създаване и обработка на изображения, графики за уеб и други.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Програмата обхваща 24 уч. ч. по 40 мин.
Цената е 320 лв. (2 x 160 лв.)
При записване на двама курсисти, които ще посещават заедно, всеки от тях ползва отстъпка от 10 % от цената на курса.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:
С продължителност - 35 учебни часа по 40 мин.
Цената е 320 лв. (2 x 160 лв.)
Всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа.